Saznaj ko je eGrađanin?
Više detalja

Registrujte nalog korisničkim imenom i lozinkom

Oznaka za obavezno polje
Identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš)

Priložite očitanu, skeniranu ili fotografisanu ličnu kartu ili pasoš.
Ukoliko prilažete ličnu kartu, potrebno je slikati i priložiti obe strane.

Maksimalno dva dokumenta, 3MB svaki.

Dozvoljeni formati: .pdf, .png, .jpg.

Kako priložiti identifikacioni dokument?

Kliknite ovde
Dostavljanjem dokumenta u elektronskom obliku, potvrđujete svoj identitet.
Korisničko ime i lozinka

Upišite lozinku koja će sadržati najmanje osam karaktera, bar jedno veliko i malo slovo, broj i specijalni karakter

Jačina lozinke
Učitavanje...
Podaci za registraciju se šalju
Molimo sačekajte...
1

Registrujte nalog korisničkim imenom i lozinkom

  • Popunite formu za registraciju. Potrebno je priložiti očitan,skeniran ili fotografisan lični dokument (ličnu kartu ili pasoš).
  • Poslaćemo Vam mejl sa linkom za potvrdu adrese elektronske pošte. Potvrdite adresu elektronske pošte u roku od 24 sata.
  • Pregledaćemo dostavljene podatke i u roku od najviše 48 sati odobriti Vaš zahtev za registraciju, o čemu ćemo Vas obavestiti putem mejla.

Prijava korisničkim imenom i lozinkom Vam omogućava pristup osnovnim uslugama i funkcionalnostima elektronske uprave.

2

Aktivirajte mobilnu aplikaciju ConsentID

Prijava mobilnom aplikacijom ConsentID predstavlja prijavu visokog nivoa pouzdanosti i omogućava Vam pristup svim uslugama i funkcionalnostima elektronske uprave.

3

Aktivirajte kvalifikovani elektronski sertifikat u klaudu

Kvalifikovani elektronski sertifikat u klaudu (KES u klaudu) Vam omogućava da koristite svoj kvalifikovani elektronski potpis na daljinu. Niste vezani za računar i potpisivanje možete da obavite u vreme i na mestu koje Vam odgovara pomoću aplikacije ConsentID na mobilnom uređaju.

Postanite
eGrađanin

Registracijom na Portalu eID, aktivacijom mobilne aplikacije ConsentID i kvalifikovanog elektronskog sertifikata u klaudu brzo i lako koristite sve usluge i funkcionalnosti eUprave.

Na početnu stranicu
Zatvori

Uputstvo za slikanje i prilaganje dokumenata

Odaberete tip dokumenta i pratite korake za prilaganje dokumenata.

Izaberite tip dokumenta

Kako da fotografišem ličnu kartu mobilnim telefonom?
1
Postavite prednju stranu lične karte na radnu površinu i fotografišite
2
Okrenite ličnu kartu na zadnju stranu
3
Fotografišite zadnju stranu lične karte
Kako da priložim fotografisana, skenirana ili očitana dokumenta?
1
Kliknite na
Attach files
2
Odaberite dokument sa Vašeg računara ili mobilnog telefona
Maksimalno 2 fajla
3
Polje za Prilaganje dokumenata će prikazati listu odabranih dokumenata
Kako da fotograšišem pasoš mobilnim telefonom?
1
Postavite pasoš na radnu površinu

Otvorite prvu stranu pasoša i rotirajte za 90 stepeni

2
Fotografišite pasoš

Prateći primer sa slike

Kako da priložim fotografisana, skenirana ili očitana dokumenta?
1
Kliknite na
Attach files
2
Odaberite dokument sa Vašeg računara ili mobilnog telefona
Maksimalno 2 fajla
3
Polje za Prilaganje dokumenata će prikazati listu odabranih dokumenata